Ki kicsoda az addiktológiában?

A kérdés némiképp úgy hangzik, mint egy ifjúsági ismeretterjesztő irodalom címe, vagy egy társasjáték elnevezése is lehetne ez. Ugyanakkor ez korántsem játék. Fontos tudni, hogy ki kicsoda az addiktológia világában és a felépülni vágyó szenvedélybeteg mely szakembertől milyen segítségre számíthat. És mi lehet a függő saját személyes hozzájárulása saját felépülésének biztosításához?

Ki kicsoda az addiktológiában?

A kérdés némiképp úgy hangzik, mint egy ifjúsági ismeretterjesztő irodalom címe, vagy egy társasjáték elnevezése is lehetne ez. Ugyanakkor ez korántsem játék. Fontos tudni, hogy ki kicsoda az addiktológia világában és a felépülni vágyó szenvedélybeteg mely szakembertől milyen segítségre számíthat. És mi lehet a függő saját személyes hozzájárulása saját felépülésének biztosításához?

Kezdet és választás

Öröm az ürömben, hogy egy felépülni vágyó szenvedélybeteg számos eltérő ellátási forma, kezelés és szolgáltatás közül választhat. Jó néhány eltérő szakma és tudományterület képviselője tud értő és adekvát módon hozzászólni a függőség kérdéséhez, és megannyi szempont vethető fel, ami a változást és a változtatást megtámogathatja. Ez inkább előny, mint hátrány, ugyanakkor a felépülő számára hasznos információ lehet, ha tudja, hogy mely szakembertől pontosan mire számíthat. Ez látszólag részletkérdés, de számos félreértéstől, csalódástól, sőt a teljes ellátórendszerből való kiábrándulástól óvhatjuk meg magunkat, ha tudjuk, hogy mely problémánkkal kihez tudunk fordulni. Csak hogy egy mindennapos példával alá lehessen mindezt támasztani: a fodrászunktól hiába szeretnénk friss zöldséget venni, valószínűleg ez nem fog sikerülni. Ez azonban nem jelenti azt, hogy soha nem leszünk képesek friss zöldséget szerezni, viszont mindezt a megfelelő helyen kell keresni: a zöldségesnél. Az addiktológia tipikusan egy olyan, több szakmát felölelő terület, amely eltérő végzettséggel rendelkező szakemberek összjátékát igényli. Az adiktológiai szakmát gyakorlók részéről ez egy csapatsport, ahol mást képvisel a szociális munkás, mint a pszichiáter, más erősségekkel bír egy tapasztalati szakértő, mint egy pszichológus. Fontos kérdésekre adekvát választ a megfelelő szakembertől: minden kétséget kizáróan ez a felépülők és az addiktológiában érintett szakmák közös érdeke.

Pszichiáter

A leggyakoribb félreértés abból adódik, hogy mi várható a pszichiátertől és a pszichológustól. Egyáltalán mi a különbség a két szakember jártasságában, hozzáértésében, kompetenciájában? A pszichiáter orvos, általános orvosi ismeretek mellett a pszichiátria területén szerzett szakorvosi képesítést. A gyógyszerelés kizárólag az ő hatásköre, de közel sem a receptírás az egyetlen és legütőképesebb „szuperereje”. Ez azért is fontos, mert függőség esetén csínján kell bánni bizonyos pszichiátriai gyógyszerek használatával, hiszen könnyen kialakulhat a gyógyszerfüggőség. A pszichiáternek rálátása van arra is, hogy milyen belszervi megbetegedésekhez vezethet az alkoholizmus, vagy más típusú szerhasználat. A pszichiáter biztos tudással rendelkezik arra nézvést, hogy milyen társuló pszichiátriai betegségek járhatnak együtt a függőséggel.

Pszichológus

A pszichológus nem orvos. Miközben a medicinát a természettudományok közé sorolják, a pszichológia sokkal inkább társadalomtudomány. A pszichiátriai kórképek megállapításában fontos szerephez juthat a pszichológus különböző diagnosztikai eljárások alkalmazásával. A diagnosztikán túl, a terápiában teljesedik ki a pszichológus munkája, aki eltérő terápiás irányzatokban szerezhet képesítést. Kétszemélyes beszélgetések formájában valósulhat meg a terápia, emellett ismerjük a csoportterápia fogalmát is.  A pszichológus segíthet a múlt feltárásában, a jelen megértésében, a jövő megtervezésében és mindezek összehangolásában.

Addiktológiai konzultáns

Ő az, aki a függőségekre specializálódott. Miközben a pszichológus feltáró munkát végez és pszichoterápiát vállal, az addiktológiai konzultáns a jelen és a jövő követeként segíti a tudatos tervezést. Kulcsszavai között szerepel a motiváció, a célmeghatározás és a tervezés. A kliens kísérését vállalja egy olyan úton, melyet a kliens önként vállaltan tesz meg. Partner a célok kijelölésében és kivitelezésében.

Szociális munkás

Azon túl, hogy mentálhigiénés feladatokat lát el, ő a szociális ellátórendszer és a kapcsolódó jogszabályi háttér legjobb ismerője. Összekötő kapocs az egészségügy felé. Otthonosan mozog a függőséggel kapcsolatos járulékos problémák kezelésében, enyhítésében és a szociális ügyintézésben.

Felépülő segítő

Tapasztalati szakértő, felépülő segítő, többnyire ezekkel a megnevezésekkel illetik azokat a segítő szerepet vállaló szakembereket, akik elsősorban saját felépülési tapasztalataikat kamatoztatják hivatásuk gyakorlása közben. Ők maguk is felépülő függők, ugyanakkor sok éves, évtizedes szermentesség után számos olyan tapasztalatot gyűjtöttek össze, mely az út elején járó sorstársak számára felbecsülhetetlen segítséget jelenthet. A szerzett tapasztalat általában tanult tudással párosul. A gyakorlat azt igazolja, hogy a tapasztalati szakértők általában a segítő szakma gyakorlásához szükséges végzettséget is megszerzik.

…és a sornak nincs vége

Természetesen ennél jóval tágabb azoknak a szakmáknak és tudományterületeknek a köre, melyek az addiktológiával kapcsolatba kerülnek. A függőség problémakörével kapcsolatban  más-más aspektusból érintett lehet a jogász, a szociológus, és számos eltérő terápiás irányzatot képviselő konzultáns, terapeuta és orvos. A főszerep azonban mindvégig a szenvedélybetegségben érintett kliensé. Erről egy szakember sem feledkezhet meg.

Önnek, vagy hozzátartozójának segítségre van szüksége?

Verified by MonsterInsights