„Szertelen” választás

Azt megtanultuk, hogy a nyári hőségben jól esik a hideg, habos sör és a péntek estét érdemes egy hűsítő koktéllal kezdeni, de mit kezd ezzel a tudással egy felépülni vágyó függő? A józanság ígér annyit, mint a szerhasználat? Az absztinencia vonzereje képes annyira elsöprő lenni, mint a harmatosan gyöngyöző italos poháré?

„Szertelen” választás

Azt megtanultuk, hogy a nyári hőségben jól esik a hideg, habos sör és a péntek estét érdemes egy hűsítő koktéllal kezdeni, de mit kezd ezzel a tudással egy felépülni vágyó függő? A józanság ígér annyit, mint a szerhasználat? Az absztinencia vonzereje képes annyira elsöprő lenni, mint a harmatosan gyöngyöző italos poháré?

Választás vagy kényszer?

A szermentességnek sok arca van. A függőségből adódó, változást ígérő döntés csupán az egyik arca az absztinenciának. Jellemzően a szenvedélybetegek kezdetben a függőségüket szeretnék a fiók mélyére ásni. A felépülés startvonalán többnyire az fogalmazódik meg, hogy mi minden vált működésképtelenné a szerhasználatnak köszönhetően. Tudható, hogy mennyi veszteséget eredményezett a függőség. Az azonban kevésbé látható vagy sejthető, hogy mi fogja vonzóvá tenni a józanságot. Mivel lesz több a józanság annál, mint amit a szertől való megfosztottság jelenthet?

A józanság csábítása

Felépülők körében gyakori, hogy megkülönböztetik a „józan” kifejezést a „száraz” jelzőtől. Száraz alkoholista az, aki ugyan megvált a választott szerétől, de emberfeletti erőfeszítéssel jár a szermentesség fenntartása és önmagáért való célként valósul meg az absztinenciatartás. Ehhez képest a józanság azt jelenti, hogy a szermentesség nem cél, hanem eszköz. Eszköze annak, hogy a felépülő egy számára méltó életminőség megvalósításán dolgozzon. Halogatott feladatok, felelősségi körök és kötelességek rajzolódnak ki a józanság vállalásával, de ezzel egyidejűleg új örömforrások fedezhetőek fel és kiaknázatlan erősségek aktiválódhatnak.

Átok vagy áldás?

Gyakori tapasztalat, hogy a kezdő felépülő újszerű érzésekkel szembesül. Az alkohol és más pszichoaktív szerek olykor évekre, évtizedekre konzerválják az egyént minden mélyen rekedt érzéssel együtt. Ezek az érzések újra szabad utat kapnak a szermentességgel. A legmélyebbre eltemetett traumák és a mindennapok során átélt stressz újra átélhetővé válnak. Ez halaszthatatlan feladatot ró a felépülőre, a feldolgozatlan életesemények kapcsán segítséget vehet igénybe, vagy éppen megtanulhat új válaszokat adni a nehéznek bizonyuló helyzetekben. A jó hír azonban az, hogy a függőség konzervdobozába nem csupán a kellemetlen érzések szorultak be, más is előkerülhet onnan. Általában az őszintén átélhető örömök, az egymáshoz való érdemi, bensőséges kapcsolódás képessége szintén konzerválódott. Mindez szintén élővé és elevenné válhat a felépülés folyamatában.

Döntések és választások

A józanság nem ígér életre szóló felhőtlen boldogságot. Nem ígér jószerencsét. Nem magától értetődő, hogy a függőség keserves időszaka után csupa jót kínál az élet. A józanságmunka annyit ígér, hogy tiszta fejjel és a létező legjobb belátással lehet reagálni az aktuálisan felmerülő élethelyzetekre. Ez eleinte nehézség, idővel belsővé tett igénnyé válhat. Hiszen már nem kell egy kémiai anyagot igénybe venni ahhoz, hogy vállalható döntések szülessenek, nem kell szert használni ahhoz, hogy érvényes válaszok fogalmazódjanak meg. A függőség mint életre szóló krónikus betegség nem szűnik meg létezni, de azok a hiányosságok és sérülések, melyeket a szer foltozott be, a felépülés során kompenzálhatóak vagy korrigálhatóak pszichoaktív szerek nélkül is. A józanság értékhordozóként mutatkozik és nem kényszerű alternatívaként.

Ami a szermentesség után következik

Azon túl, hogy a felépülő visszakapja a saját érzéseit és mindazokat az élethelyzeteket, ahol felelős felnőttként hozhat autonóm, érett döntéseket, számos egyéb hozadéka lehet a józanságmunkának. Az a „karbantartás”, ami a józanságmunkát jelenti új élményeket teremthet. Nem ritka, hogy a felépülők új hobbikat választanak, újszerű képességeket és tehetségeket fedeznek fel önmagukban, új ambíciókra lelnek. Ez új örömökhöz enged hozzáférést és az önfejlesztés útjára tereli a felépülőt. Mindez jócskán meghaladja azt, hogy a függő megvonta magától a választott szerét.

Reklám helyett

Egy aktív szerhasználó számára talán nagyon távolinak és absztraktnak tűnhet a józanság, mint önkéntesen választott életforma. Úgy tűnhet, hogy nem reális  azokkal az előnyökkel kalkulálni, amelyekkel egy elérhetetlennek tűnő állapot kecsegtet. A józanság azonban nem az égből pottyan a felépülő ölébe minden előnyével és eredményével együtt. A függőség hosszú éveken keresztül tartó aktív szakaszát a kételkedés és a töprengés képlékeny szakasza vezeti át a felépülés tevékeny időszakába. A szerhasználat kapcsán felmerülő bizonytalanságoknak és az elhatalmasodó kérdőjeleknek hatalmas jelentőségük van, hiszen ezek vezethetnek el a változás első lépéseihez. A felépülés nem szorul reklámra. Támogatásra és megerősítésekre annál inkább.

Önnek, vagy hozzátartozójának segítségre van szüksége?

Verified by MonsterInsights