Zéró alkohol, zéró konfliktus?

Kémia órák emléktöredékeiből tudjuk, hogy az alkohol mi mindennek az oldására képes. Azt azonban a függőség élménye tanítja meg a szenvedélybetegnek, hogy az alkohol a fontos emberi kapcsolatokat is észrevétlenül feloldja. Vajon az italtól való megválás egyben azt is jelenti, hogy automatikusan rendeződnek a kapcsolatok? Mint egy szoftverfrissítést követően, az életünkben is visszaállíthatóak a „gyári beállítások”, miután az alkohol kikerült a képből?

Érzelemstabilizátor, avagy kincs, ami nincs

Kémia órák emléktöredékeiből tudjuk, hogy az alkohol mi mindennek az oldására képes. Azt azonban a függőség élménye tanítja meg a szenvedélybetegnek, hogy az alkohol a fontos emberi kapcsolatokat is észrevétlenül feloldja. Vajon az italtól való megválás egyben azt is jelenti, hogy automatikusan rendeződnek a kapcsolatok? Mint egy szoftverfrissítést követően, az életünkben is visszaállíthatóak a „gyári beállítások”, miután az alkohol kikerült a képből?

A felépülés kis lépései és a nagy remények

A felépülés képzeletbeli kézikönyve minden bizonnyal a szermentesség fejezetével kezdődik. És sok más fejezettel kiegészülve íródik tovább. Ilyen kézikönyv természetesen nincsen, már csak azért sem, mert nem létezik mindenki számára alkalmazható, univerzális módszer, amely a boldog és józan életet biztosítja. Másrészt azonban a felépülési alternatívák sokszínűségében, a terápiás irányzatok kavalkádjában is könnyen jutunk arra a következtetésre, hogy nincs felépülés szermentesség nélkül. Szintén alapvetésnek tekinthető az is, hogy a szermentesség nem egyenlő a felépüléssel. Ezt azonban nem árt tudatosítani és ennek tényét olykor megerősíteni, hiszen illékony illúziók okozta csalódástól óvhatja meg önmagát az a függő, aki mindezzel tisztában van. Sokak meggyőződése, hogy a szermentesség törvényszerűen magával vonja a kapcsolatok rendeződését, ez a feltevés azonban könnyen kiábrándító következményekbe torkollhat.

Szertelenül és szeretetlenül

A kapcsolatok elsivárosodása és leépülése többnyire lassú és alattomos folyamat a függőség forgatókönyve szerint. A szer lényegében aknamunkát folytat és kiszorít az élettérből minden fontos kapcsolódást és érintkezést. Logikusnak tűnhet, hogy a szertől való megfosztottságban újra szerephez juthatnak a fontos személyek és a jelentős kapcsolatok. Logikusnak tűnhet, hogy a szertől megtisztított, felszabadult térbe visszaszivároghatnak a minőségi emberi kapcsolatok. Mindez nem lehetetlen, de nem varázsütésre történik meg, és a szermentesség ténye önmagában nem vonzza be a hiányzó kapcsolatokat.

Használati útmutató a kapcsolatokban

A rendszerszemléletű addiktológia egyértelműen kimondja, hogy a függőség nem csupán a szenvedélybeteg egyszemélyes betegsége. A függőt körülvevő kapcsolati hálót éppen annyira érinti a jelenség, mint magát a szenvedélybeteget. A kapcsolatokra többnyire a játszmaviselkedés jellemző, ami azt jelenti, hogy nehezen felvállalható szükségletek oly módon törnek utat, hogy az egyenes és őszinte kommunikáció mellőzésre kerül. Ettől szenved a függő és a hozzátartozó egyaránt, de mindketten csapdahelyzetben találják magukat, amiből kitörni lehetetlennek tűnő mutatvány. Mindeközben a megsebzett hozzátartozó és az eszköztelen függő elveszíti azt a minőségi kapcsolatot, melyre méltónak lenni ekkor már szinte lehetetlen. A kapcsolat megkopott fényének helyreállítása erőt próbáló feladat a felépülő és a hozzátartozó számára egyaránt. A kapcsolatok rendezése egy újabb fejezet a felépülés nem létező kézikönyvében. Kétségtelenül a szermentesség kialakítását követő fejezet ez.

Új játékszabályok

Ha a fontos kapcsolatok működése ugyanazt a szabályrendszert követi, mint ami a függőség aktív szakaszában is érvényben volt, akkor sok változásra nem érdemes számítani. A szerfogyasztás ugyan kiszorul a történetből, de kérdéses, hogy meddig, vagy milyen pótszer veszi át a szerepét. A felépülés a saját szükségletek, igények, akadályok és lehetőségek együttesének felismerésével jár. Fontos feladat egy felépülő számára, hogy megtanulja kifejezni és kezelni az őt megmozgató érzéseket, vágyakat, szükségleteket és szándékokat. Ez valóban egy tanulnivaló, nem készen átvehető tudás, amit a szermentesség magával hoz. Olyan szavak könnyíthetik meg a kapcsolatok rendezését, mint „szeretlek”, „bocsánat”, „kérlek” és „köszönöm”. Tanulható, újratanulható szavak és rutinok ezek, melyek az őszinte egymásra figyelést ösztönözhetik.

Én, ő és mi

A játékszabályok felülírása a hozzátartozó részéről is elengedhetetlen. A bizalom visszaépülése, az egymás felé történő újbóli kinyílás bizony időigényes folyamat és nem érdemes a véletlenekre bízni. A hozzátartozó segítséget kaphat ebben egyéni hozzátartozói konzultáción, hozzátartozói csoportokon, vagy a felépülővel közösen pár- vagy családterápia keretében. A szemrehányások, a ráolvasások a kapcsolat újjáéledése ellen hatnak, ugyanakkor azokkal a megterhelő érzésekkel is kezdeni kell valamit, amelyeket a függőség hordalékaként partra sodort az élet. Ebben kaphat segítséget egy hozzátartozó.

Elvárások és kapaszkodók

Abban tehát bízni is kár, hogy a szer letételével egyszerre virágba borulnak a sokáig elhanyagolt kapcsolatok. Másrészt azonban a felépülő és a hozzátartozó szerzőpárosként írhatja újra közös kapcsolatuk szabálykönyvét. Ez olykor szó szerint így történik, ésszerűen támasztható elvárások, szabályok és kérések mondódnak ki, egyezségek és szövetségek köttetnek meg. Ez bőven a felépülés részét képezheti, más megközelítésben viszont maga a kapcsolat éli át saját felépülését, újjáépítését. A kapcsolat reneszánsza pedig nem más, mint kulcs a kapcsolatban résztvevők boldogulásához.

Önnek, vagy hozzátartozójának segítségre van szüksége?

Verified by MonsterInsights