Gazsó Magdolna

Tanácsadó szakpszichológus

2006-ban végeztem pszichológusként a Károli Gáspár Református Egyetemen, majd a későbbiekben tanácsadó szakpszichológusi képesítést szereztem. Emellett művelődésszervező diplomával és általános ápoló végzettséggel rendelkezem.

A lélektant érintő munkásságom első állomásaként telefonos segítőként vállaltam krízisintervenciót, mentálhigiénés segítést, ami későbbi munkáim során a személyes találkozások során is megvalósult. Gyermekekkel és felnőttekkel egyaránt szereztem szakmai tapasztalatot. Pszichológusként jelentős időt töltöttem pedagógiai szakszolgálat, majd a büntetés-végrehajtás kötelékében, ahol feladataim közé tartozott a fogvatartottak és a személyzet mentálhigiénés gondozása.

Több felkérésnek eleget téve stresszkezelő tréningek terén szereztem jártasságot. 2004-ben pszichodráma asszisztensként végeztem el tanulmányaimat. Egyéb módszerspecifikus képzéseken elsajátítottam az NLP, a tranzakcióanalízis, a mindfulness és a fókuszolás technikáit, valamint a mediáció eszköztárát tekintve szintén hasznos ismeretekre tettem szert. A folyamatos önképzés igényének eleget téve jelenleg sorsanalitikus tanácsadás képzésben részesülök, valamint terveim közt szerepel a hipnoterápia elsajátítása.

Tapasztalatom szerint a tanácstalan, döntésképtelen, elkeseredett ember lélektanilag sohasem eszköztelen, csak éppen aktuálisan nem látja a megoldást, feloldást biztosító lehetőségeit. Megtanultam, hogy az életünket átformáló tanulás gyakran a határainkon túlmutató élményekből születik. Pszichológusként felfedező vagyok, aki az egyén megismételhetetlen tapasztalataiban, egyedi élményeiben és értelmezésében keresi a válaszokat, a Másik válaszait. Éppen ezért nem egyetlen módszerben, hanem az érzékeny, értő figyelemben, a kapcsolat gyógyító erejében hiszek.

Önnek, vagy hozzátartozójának segítségre van szüksége?

Verified by MonsterInsights