Pálfalvi Sejla - profilkép

Gubucz-Pálfalvi Sejla

Tulajdonos, szakmai vezető

Diplomámat 2007-ben szereztem a Kingston University-n Londonban, az Egyesült Királyságban. Fő szakom a kriminológia volt, ahol tanulmányaim fókuszába az alkohol- és drogfüggő egyének szerhasználati életútja, felépülése, illetve rehabilitációs lehetőségei kerültek.

2008-ban közel egy évet töltöttem a Leo Amici Alapítvány komlói rehabilitációs intézetében egy kutatói program keretében.

Addiktológiai konzultáns szakképesítésemet a budapesti Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karán, reflektív addiktológiai segítő képesítésemet pedig a Pécsi Tudományegyetemen szereztem. Családterapeutaként is dolgozom, képesítésemet a  Semmelweis Egyetem mentálhigiénés családtudományi és családterápiás mesterképzési szakán szereztem.

Jelenleg a Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola doktorandusz hallgatója vagyok.

Az Addiktológiai Konzultánsok Országos Egyesületének elnöki tisztségét 2019-től töltöm be. Tagja vagyok a Magyar Addiktológiai Társaságnak és a Magyar Családterápiás Egyesületnek. Résztvevőként és előadóként is rendszeresen látogatom a hazai és nemzetközi szakmai konferenciákat, műhelyeket és fórumokat.

A Centrumot felkereső klienssel történő első találkozás arra ad alkalmat, hogy megismerjem a személyes problémák természetét. Közös kiindulópontot keresünk a célravezető együttműködés jegyében. A konzultáció során egyenrangú kapcsolatban együtt gondolkodunk. Az ülések alkalmával több, alternatív megoldást jelentő lehetőségre mutatok rá, új szempontokra, változást elindító utakra hívom fel a figyelmet. A felvázolt alternatívák közül a választás joga a kliensé, melyben a későbbiekben támogatom, a felépülés egyes szakaszain végigkísérem.

Saját kompetenciahatáraim maximális kihasználása és ismerete mellett a sokszínű tapasztalattal, tudással és végzettséggel rendelkező szakmai stábom jelent garanciát arra, hogy a felépülés kapcsán felmerülő kérdésekre helytálló válaszok szülessenek. A hivatás gyakorlásában tanúsított igényesség és a folyamatos szakmai fejlődés saját magam felé megfogalmazott elvárás, mely a kliensekkel végzett munka során válik gyümölcsözővé.

Meggyőződésem szerint a felépülést megcélzó multiprofesszionális segítségnyújtás velejárója lehet a bizalmat ébresztő fogadtatás, a maximális komfort, a vendégszerető környezet és kiszolgálás. A felépülésre szánt munka során a kliens kényelmetlenné vagy éppen kínzóvá vált élethelyzetére keresi a válaszokat. Ez aligha megspórolható, azonban minden egyéb tekintetben felkínálható a kényelem. A Centrum munkatársaival egyetértésben keressük a felépülést támogató legkorszerűbb, leghatékonyabb utakat, és hasonló igényességgel választjuk meg azokat a feltételeket, amelyek mellett klienseinket hozzásegíthetjük céljaik eléréséhez.

Önnek, vagy hozzátartozójának segítségre van szüksége?

Verified by MonsterInsights